София 1309
  ул. Кукуш № 1 сграда “ ИНКОМС-ИМ “   партер ,
“ Индустриалформ “ – ООД
Фирма “ Индустриалформ “ е създадена през 1991 г. От създаването
си в предмета на дейност включва проектиране и изработка на
инструментално обурудване и уникални изделия. Конструира и
изработва шприцформи със сложни форми и конструкций,
включително и с топлоканални системи, както и пресформи за
алуминий. Успешно използва CAD- CAM технологийте за 3 D
повърхнини и сложни делителни.
Индустриалформ ООД © 2009 Всички права запазени